به نام خداوندجان آفرین

مرکز پژوهش های امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات

درباره ما شرح وظابف برنامه ها خبرگزاری امنیت فاوا گزارش هاو اخبار افاوا تا پایان 1392 گروه علمی آموزش دیگر پیوندها ارتباط با ما

کلیه حقوق محفوظ در راستای اهداف جمهوری اسلامی ایران - 1391

مراجعه کننده عزیز! این پورتال با هدف آموزش و آگاه سازی در حوزه امنیت مجازی راه اندازی شده است! لذا با اتصال به صفحات این پورتال شما موافق و متعهد به رعایت قوانین و مقررات این مجموعه می باشید ، با رفتارهای غیرمتعارف  برخورد قانونی خواهد شد!